EN | 中文 | BM

Yu-Yuang Textile Industries (M) Sdn Bhd
No. 9, Jalan Putra 2,
Taman Medan Putra,
86100 Ayer Hitam,
Johor, Malaysia.
+6017-7533499
+607-4532499
+60177533499

Polyester Plain

1 - 24,共 43

1 SET CURTAIN LACE TWN (48"X85") (3PCS)

1 SET CURTAIN POLYESTER PRINTED (2 PCS IN PACK) BLUE

1 SET CURTAIN POLYESTER PRINTED (2 PCS IN PACK) RED

1 SET CURTAIN POLYESTER PRINTED (2 PCS IN PACK) GREEN

RM 114.00加入购物车RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车

1 SET CURTAIN PLAIN + LACE (60"X85") BROWN

1 SET CURTAIN PLAIN + LACE (60"X85") MAROON

1 SET CURTAIN PLAIN + LACE (60"X85") G/GREEN

1 SET CURTAIN POLYSETER BROWN (2 PCS)

RM 130.00加入购物车RM 130.00加入购物车RM 130.00加入购物车RM 58.00加入购物车

1 SET CURTAIN POLYSETER OCEAN BLUE (2 PCS)

1 SET CURTAIN POLYSETER RED CHILI (2 PCS)

1 SET CURTAIN POLYSETER MAROON (2 PCS)

1 SET CURTAIN POLYSETER KHAKI (2 PCS)

RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车

1 SET CURTAIN POLYSETER GOLDEN GREEN (2 PCS)

1 SET CURTAIN POLYSETER GOLD (2 PCS)

CURTAIN POLYESTER 60"X85" (DARK BROWN)

CURTAIN POLYESTER 60"X85" (BLUE)

RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车RM 58.00加入购物车

CURTAIN POLYESTER 60"X85" (APPLE GREEN)

KITCHEN CURTAIN 120"X34" (MAROON)

KITCHEN CURTAIN 120"X34" (GREEN)

1 SET LACE CURTAIN MAROON 722

RM 58.00加入购物车RM 38.00加入购物车RM 38.00加入购物车RM 76.00加入购物车

1 SET LACE CURTAIN MAROON 701

1 SET LACE CURTAIN WHITE 726

1 SET LACE CURTAIN WHITE 683

1 SET LACE CURTAIN WHITE 668

RM 76.00加入购物车RM 76.00加入购物车RM 76.00加入购物车RM 76.00加入购物车
1 - 24,共 43

您有0件物品在购物车。 您要现在结帐吗?
0 件物品
转至手机版